ЕКОНОМІКА

Жмеринська ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області нагадує платникам про те, що пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України передбачено обов’язок платників податків вести облік показників, пов'язаних з оподаткуванням на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Крім того, законодавством встановлено заборону щодо формування показників податкової звітності на підставі даних, не підтверджених вищевказаними документами.

Законодавчі вимоги щодо порядку формування первинних облікових документів та регістрів бухгалтерського обліку визначені Законом України від 16.07.1999 року №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Звертаємо увагу, що до вказаного Закону Законом України від 03.11.2016р. №1724, який водиться дію з 03.01.2017р. внесено зміни, які впливають на процедуру складання первинних документів. Наприклад, у новій редакції статті 9 Закону № 996 відсутні умови щодо терміну складання первинних документів (у старій редакції було застереження, що первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення). Крім того, місце складання первинного документу вже не включено до переліку його обов’язкових реквізитів.

Отож, враховуючи зміни, внесені Законом України від 03.11.2016р. №1724, з 3 січня 2017 року первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити:

назву документа (форми);

дату складання;

назву підприємства, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. 

 <<<