Карта інвестиційної привабливості
Ми в соцiальних мережах
Погода в місті
При зверненні до міської ради, чи було вирішено Ваше питання?
Так
Ні
Проголосувало: 17
Новини
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ СТАНОМ НА 01 ЖОВТНЯ 2017 Р.

На 2017 рік загальний обсяг доходів бюджету затверджено 86489 365 грн. та видатків 86489 365 грн., в тому числі:

Загальний фонд – Доходи   84186377 грн., Видатки      80327397 грн.

Спеціальний фонд – Доходи 2302988 грн., Видатки     6161968 грн., в тому числі бюджет розвитку 4108980 грн.

Кошти що передаються з загального фонду до спеціального фонду, фонду розвитку 3858980,00 грн.

Станом на 01.10.2017 року загальний обсяг складає:

Доходів 93741678,00 грн. з них: загальний фонд – 88370990,00 грн., спеціальний фонд – 5370688,00 грн.

Видатків 96111852,00 грн. з них: загальний фонд – 83390675,00 грн., спеціальний фонд – 12721177,00 грн.

Кошти що передаються з загального фонду до спеціального фонду, фонду розвитку 7225489,00 грн.

Зміни відбулися за рахунок:

розподілено вільний залишок по загальному фонду – 2245174,00 грн., по спеціальному фонду – 125000,00 грн.,

внесені зміни по додаткових надходженнях по загальному фонду на 3696783,00 грн.

Виконання доходів бюджету ОТГ м. Бар за 9 місяців 2017 року

Склад доходів міського бюджету на 2017 рік визначений відповідно до ст. 64,69,69.1 Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України зі змінами, інших нормативно-правових документів.

До бюджету Барської міської ОТГ надійшло доходів загального фонду (із врахуванням трансфертів) на 01.10.2017 року – 66410,818 тис. грн., або 100,62% до показників затверджених сесією міської ради з урахуванням внесених змін, в тому числі доходів загального фонду (без офіційних трансфертів) – 34035,254 тис. грн., або 101,21%, з них:

по найбільшому бюджетоутворюючому джерелу – податок на доходи фізичних осіб (питома вага в надходженнях – 65,0%) – 22123,478 тис. грн., фактичні надходження якого на 847,6 тис. грн. більше затвердженого плану /зросла база оподаткування у зв’язку з збільшенням мінімальної заробітної плати до 3200,00 грн./

податку на прибуток підприємств комунальної власності – надійшло 19,2 тис. грн., що на 5,8 тис. грн. менше від фактичних показників затвердженого плану на 2017 рік.

акцизного податку – 3140,258 тис. грн., що становить 72,3% затвердженого плану на 9 місяців 2017 р.

місцеві податки та збори надійшли в сумі 7811,22 тис. грн., з них: земельний податок з юридичних осіб – 1053,4 тис. грн., земельний податок з фізичних осіб – 194,4 тис. грн., орендна плата за землю з юридичних осіб – 1641,9 тис. грн., орендна плата за землю з фізичних осіб – 570,3 тис. грн., єдиний податок – 4229,68 тис. грн.

адміністративних зборів і платежів – 830,022 тис. грн., або на 131,16 тис. грн. більше затвердженого плану, що становить 131,2% виконання.

інші неподаткові надходження – 91,3 тис. грн., що на 4,03 тис. грн.. понадпланово.

З державного бюджету до бюджету ОТГ надійшло на 01.10.2017 р.:

освітньої субвенції – 18485,5 тис. грн. 100% до затвердженого плану,

медичної субвенції – 9789,1 тис. грн.. 100% до затвердженого плану,

додаткової дотації – 3695,8 тис. грн.. 100% до затвердженого плану.

Виконання видатків бюджету Барської міської ОТГ за 9 місяців 2017 року

Одержані міським бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме:

своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетні програми;

Видатки бюджету на 01.10.2017 року по загальному фонду склали – 60485,352 тис. грн., що складає 91,17% до уточненого плану на відповідний період.

При фінансуванні міського бюджету в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття міського бюджету.

У загальній структурі видатків бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 29726,8 тис. грн. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено – 1549,9 тис. грн.

Загальні видатки на утримання загальноосвітніх шкіл за 9 місяців 2017 року – 18907,3 тис. грн., при уточненому плані на відповідний період 21466,3 тис. грн., що становить 88,1%.

Витрати на утримання дитячих дошкільних закладів станом на 01.10.2017 р. – 11432,7 тис. грн., що складають 88,7%, при уточненому плані – 12890,1 тис. грн..

По установах культури /школа естетичного виховання, бібліотека, клуб/ профінансовано – 1654,6 тис. грн. що складають 84,9%, при уточненому плані 1949,5 тис. грн.

На соціальний захист населення /матеріальна допомога на лікування, поховання/ профінансовано видатків на суму – 175,8 тис. грн., що становить 72,6% від планових показників.

На проведення видатків по фінансуванню благоустрою міста за звітний період профінансовано 4511,1 тис. грн., що складають 87,6%, при уточненому плані на відповідний період 5149,5 тис. грн., ці кошти спрямовані на проведення робіт по благоустрою громади та стабільної роботи комунального підприємства.

До районного бюджету станом на 01.10.2017р. передано кошти іншої субвенції по загальному фонду – 3199,2 тис. грн., по спеціальному фонду – 208,4 тис. грн.

Інші видатки загального фонду міського бюджету профінансовані відповідно до планових показників на 9 місяців 2017 року.

Видатки проводились за рахунок субвенцій з державного бюджету та коштів місцевого бюджету.

Начальник фінансового відділу                                                                                Ковтун І.М.

 <<<