Карта інвестиційної привабливості
Ми в соцiальних мережах
Погода в місті
При зверненні до міської ради, чи було вирішено Ваше питання?
Так
Ні
Проголосувало: 47
Новини
ЛЕГАЛЬНА ЗАЙНЯТІСТЬ – ГАРАНТІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Пріоритетним напрямком роботи інспектора праці в об’єднаній територіальній громаді є проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи. Люди мають отримати необхідні знання щодо своїх трудових прав, соціальних гарантій, а роботодавці усвідомити переваги функціонування в законодавчому полі і зробити вибір на користь легальної праці.

Працівникам, яким пропонують роботу без укладання трудового договору з оплатою праці «у конверті», перш, ніж погодитися на дану пропозицію, варто зважати на переваги офіційного працевлаштування.

Насамперед офіційне працевлаштування - це певна гарантія роботодавця соціальних, економічних, трудових та інших прав працівника.

Економічні й соціальні гарантії -  це означає, що після укладання трудового договору та реєстрації його в Державному центрі зайнятості працівник користується такими правами, як: - право на гарантований розмір заробітної плати (у тому числі доплати, надбавки й заохочувальні виплати);

 - право на відпустку, у тому числі додаткову й без збереження зарплати, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;

- право на оплату лікарняного;

- право на достроковий вихід на пенсію через шкідливі умови праці;

- право не працювати у вихідний і святковий день;

 - право не залучатися до понаднормових робіт без бажання працівника;

 - право на допомогу в зв’язку з безробіттям;

- право на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань;

- право на зарахування виробничого стажу;

- право на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості;

- право  на гарантії за колективним договором.

Трудові гарантії: укладення трудового договору та запис у трудовій книжці захищають найманого працівника відповідно до чинного трудового законодавства у разі порушення його прав, а саме: якщо роботодавець затримує виплату заробітної плати; відмовляється оплатити виконану роботу; не додержується інших своїх зобов’язань.
Єдиним позитивним моментом неофіційного працевлаштування як для працівника, так і роботодавця в більшості випадків є вища заробітна плата порівняно з офіційним працевлаштуванням, оскільки в такій ситуації не здійснюються відрахування із заробітної плати, її виплачують і отримують «в конвертах». Однак у такому разі держава не отримує відрахувань з доходу особи, а сама особа позбавлена названих вище прав.

Серед переваг офіційного працевлаштування слід зазначити найважливіші:
•    сплачені із заробітної плати страхові внески – це  пенсія в майбутньому, страхові виплати в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (оплата лікарняних листів, відпустки по вагітності та пологах), у зв’язку з настанням нещасного випадку на виробництві, у зв’язку з настанням безробіття;
•    можливість реалізувати свої здібності в продуктивній та творчій праці, проявити себе, закріпити за собою позитивну репутацію, а також мотивація до удосконалення навиків та перспектива кар’єрного росту;

•    гарантії з боку роботодавця по дотриманню норм трудового законодавства: встановлення тривалості робочого часу, надання оплачуваної відпустки, створення належних умов праці на робочому місці, вирішення питань охорони праці і т.д.;
•    можливість захисту законом прав та інтересів працівників та розгляду трудових спорів, що виникають між працівником та роботодавцем, у судовому порядку.

При вирішенні питання, на яких умовах працюватимуть працівники, роботодавцеві також необхідно зважити всі за і проти та прийняти правильне рішення.

Переваги використання легальної праці для роботодавців:

• офіційно працевлаштовані працівники – це згуртований, злагоджений колектив із постійних, надійних, творчих та ініціативних особистостей, в якому всі працюючі спрямовуватимуть свої зусилля на покращення кінцевого результату роботи і збільшення прибутків;

• гарантія матеріальної відповідальності працівника, праця якого передбачає обслуговування грошових, товарно-матеріальних цінностей тощо;

• трудова дисципліна;

• можливість у судовому порядку відстоювати свої порушені права та законні інтереси із покладенням на винних осіб обов’язку відшкодування шкоди та матеріальних втрат;

• можливість скористатися механізмом відшкодування державою витрат роботодавця по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожного офіційно працевлаштованого працівника.

• офіційно працевлаштовані особи бажають підвищувати свій професійний рівень, прагнуть кар'єрного росту.

• легальні працівники, сприятливий мікроклімат в колективі, налагоджена робота всіх учасників трудового процесу – це позитивний імідж і закріплення за таким роботодавцем репутації надійного партнера.

    Отже, офіційне оформлення працевлаштування є, в першу чергу, гарантією соціального захисту найманих працівників, кадрової стабільності та налагодженої роботи усіх учасників трудового процесу з метою досягнення позитивного результату. Водночас, для роботодавця - це і позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.

Заступник міського голови з економічних та гуманітарних питань, інспектор праці Кушнір Т.О.

 <<<