Карта інвестиційної привабливості
Ми в соцiальних мережах
Погода в місті
Новини
ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ТА ВИПЛАТА ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ВИПУСКНИКАМ З ЧИСЛА ДІТЕЙ СИРІТ ТА ДІТЕЙ ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Нормативно-правовим актом, що регулює питання соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, є постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (далі – Постанова).

Відповідно до підпункту 4 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, що навчалися або виховувалися в навчально-виховних та вищих навчальних закладах і перебували на повному державному утриманні, при їх працевлаштуванні видається одяг, взуття, м’який інвентар і обладнання на суму, не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також одноразова грошова допомога в розмірі шести прожиткових мінімумів.

Підпунктами 4 та 5 пункту 13 Постанови визначено, що одноразовою грошовою допомогою в розмірі шести прожиткових мінімумів забезпечуються випускники з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували на повному державному утриманні та під опікою (піклуванням), за умови їх працевлаштування.

Виплата допомоги здійснюється до кінця фінансового року вищим навчальним закладом на підставі заяви, паспорта та довідки про працевлаштування або довідки про перебування на обліку у центрі зайнятості, органів соціального захисту тощо.

Розмір допомоги студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при їх працевлаштуванні після закінчення закладів вищої освіти розраховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, що діє на момент дати працевлаштування випускника, вказаної у наказі про його працевлаштування.

У випадку реєстрації випускника у службі зайнятості, зазначена допомога розраховується, виходячи з розміру прожиткового мінімуму станом на дату реєстрації випускника як безробітного, що зазначено у його персональній картці безробітного.

Згідно з ч. 3 ст. 52 Конституції України утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу.

Правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначаються Законом України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (далі - Закон), який є складовою частиною законодавства про охорону дитинства.

За статтею 1 Закону статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, - це визначене відповідно до законодавства становище дитини, яке надає їй право на повне державне забезпечення й одержання передбачених законодавством пільг та підтверджується комплектом документів, що засвідчують обставини, через які дитина залишилася без батьківського піклування.

Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - це особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Статтею 8 Закону передбачено, що держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їхнього числа. Право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають як діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, так і особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідного навчального закладу (ч. 3 ст. 8 Закону).

Набуття або надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності до досягнення нею повноліття означає лише її можливість самостійно здійснювати різноманітні юридичні дії, тобто мати здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність самостійно виконувати свої обов'язки і нести відповідальність у разі їхнього невиконання.

Проте набуття повної цивільної дієздатності в разі реєстрації шлюбу чи народження дитини до досягнення повноліття не може впливати на обсяг державних гарантій, установлених законом для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, або осіб з їхнього числа.

Закон не містить будь-яких обмежень щодо призупинення державних гарантій в разі їхнього одруження.

У разі набуття (надання) дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, повної цивільної дієздатності до досягнення повноліття така дитина зберігає всі державні гарантії і пільги, встановлені законом, у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідного навчального закладу.

При цьому відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, рішення про надання чи втрату дитиною статусу ухвалюється районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті ради за місцем походження дитини (пп. 2230 Порядку).

Також згідно з ч. 6 ст. 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" в разі надання особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, академічної відпустки за медичним висновком за ними зберігається на весь період академічної відпустки повне державне забезпечення та виплачується стипендія.

Кабінетом Міністрів України встановлюється порядок відшкодування витрат, пов’язаних, зокрема, із здійсненням грошових виплат випускникам навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при працевлаштуванні.

Барське бюро правової допомоги Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги: 23000, м.Бар, вул.. Героїв Майдану, 6 тел. (04341) 2-15-55.

 <<<