Карта інвестиційної привабливості
Ми в соцiальних мережах
Погода в місті
КЗ БМР "Муніципальна варта"
МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1.  Метою діяльності  Муніципальної варти  є: 

виконання заходів Програм міської ради в сфері забезпечення дієвого контролю за благоустроєм території міста;

забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою міста,  формування у мешканців міста активної громадської позиції щодо збереження довкілля, об’єктів та елементів благоустрою, забезпечення чіткого виконання суб’єктами господарювання та громадянами обов’язків в сфері благоустрою;

забезпечення охорони громадського порядку, захист майна комунальної власності територіальної громади міста Бар, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування;

здійснення іншої діяльності не забороненої законом.  

1.2 Для досягнення мети своєї діяльності у сфері благоустрою, захисту прав споживачів, попередження правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку Муніципальна варта реалізує  наступні  завдання:

1.2.1. забезпечення охорони громадського порядку на території міста, у взаємодії з підрозділами поліції;

1.2.2. попередження, запобігання та припинення правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку у встановленому законодавством порядку, інформування органів та підрозділів поліції про виявлені правопорушення, сприяння органам і підрозділам поліції, іншим правоохоронним органам;

1.2.3. здійснення контролю за станом благоустрою території міста Бар, підтриманням чистоти та порядку, озелененням, охороною зелених насаджень і водойм, створенням місць відпочинку громадян, утриманням в належному стані закріплених та прилеглих територій до  належних суб’єктам господарювання, установам, організаціям будівель, споруд;

1.2.4. здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами господарювання, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами вимог законодавства  у  сфері  поводження  з  побутовими  та виробничими   відходами, Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про захист прав споживачів», Правил благоустрою території міста Бар, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері у порядку, встановленому законодавством;

1.2.5 здійснення профілактичних заходів з метою запобігання правопорушенням в сфері благоустрою;

1.2.6.  сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста;

1.2.7. здійснення заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою міста, відшкодування завданих збитків та приведення об’єктів благоустрою до належного стану.

1.2.8.  здійснення  контролю  за відновленням благоустрою зруйнованих внаслідок  проведення земляних робіт та вжиття заходів  до виконавців земляних робіт щодо відновлення елементів благоустрою.

1.2.9. забезпечення супроводу і контролю за дотриманням умов видачі та виконання дозволів на:

- виконання  планових та аварійних робіт на території міста у зв'язку з будівництвом, реконструкцією та ремонтом інженерних мереж;

- виконання земляних  робіт на території міста у зв'язку з розташуванням рекламних   засобів;

-   благоустрій  територій  новозбудованих об’єктів;

-  встановлення захисно-охоронної огорожі в місцях проведення будівельних чи ремонтних робіт;

-  встановлення каркасу чи риштування,  легких огорож при будівництві;

-  використання земельної ділянки для складування будівельних матеріалів.

1.2.10. охорона майна, що перебуває у комунальній власності;

1.2.11. надання окремих видів правової та соціальної допомоги громадянам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, що здійснюють свою діяльність на території міста;

1.2.12. сприяння виконанню рішень міської ради та її виконавчого комітету, прийнятих у межах їх повноважень з питань:

1) контролю за використанням і охороною земель, інших природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;

2) благоустрою території, контролю за дотриманням правил санітарії, чистотою вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій;

3) охорони органів місцевого самоврядування, державних символів, символів територіальної громади та пам'яток культури міста;

4) охорони пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, природних заповідників;

5) організації торгівлі, громадського харчування;

6) врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій;

7) забезпечення публічного порядку при проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;

8) прийняття участі у межах своїх повноважень у забезпеченні військового та надзвичайного стану;

1.2.13. здійснення контролю за додержанням проектних рішень, вимог Державних будівельних норм та інших нормативних документів при виконанні забудовниками будівельних робіт  та технічних умов  на благоустрій.

1.2.14.  контролює   усунення  наслідків самочинних будівельних робіт.

1.2.15. готує проекти рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови з питань,  що входять до компетенції  Муніципальної варти.

1.2.16. виявляє факти самовільного зайняття земельних ділянок.

1.2.17. надає методичну, консультативну та іншу допомогу суб’єктам господарювання, установам, організаціям з питань утримання територій, будівель, споруд, забезпечення благоустрою.

 <<<